Jednostka Identyfikator sieci Imię i nazwisko Adres e-mail
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) CKU Krzysztof Lazaj Krzysztof.Lazaj@polsl.pl
Centrum Zarządzania Projektami (CZP) CZP Dariusz Wydra Dariusz.Wydra@polsl.pl
Centrum Zarządzania Projektami (CZP) CZP: CNT Dariusz Wydra Dariusz.Wydra@polsl.pl
Rektor (R) R Marek Gaweł Marek.Gawel@polsl.pl
Rektor (R) R Łukasz Porębski Lukasz.Porebski@polsl.pl
Dział Gospodarczy ‣ Straż Akademicka (RI1-7-SA) RI1-7:SA Damian Piszczelok Damian.Piszczelok@polsl.pl
Biblioteka (RJO1-BPS) RJO1-BPS Marek Gaweł Marek.Gawel@polsl.pl
Centrum Inkubacji i Transferu Technologii (RJO4-CITT) RJO4-CITT Dariusz Wydra Dariusz.Wydra@polsl.pl
Studium Języków Obcych (RJO5-SJO) RJO5-SJO Tomasz Rycyk Tomasz.Rycyk@polsl.pl
Studium Języków Obcych (RJO5-SJO) RJO5:SJO Sławomir Kajko Slawomir.Kajko@polsl.pl
Ośrodek Sportu (RJO6-OS) RJO6-OS Janusz Bochenek Janusz.Bochenek@polsl.pl
Centrum Popularyzacji Nauki (RJO7-CPN) RJO7-CPN Marek Gaweł Marek.Gawel@polsl.pl
Centrum Popularyzacji Nauki (RJO7-CPN) RJO7-CPN Joanna Kulik Joanna.Kulik@polsl.pl
Centrum Popularyzacji Nauki (RJO7-CPN) RJO7-CPN Tomasz Miler Tomasz.Miler@polsl.pl
Centrum Popularyzacji Nauki (RJO7-CPN) RJO7-CPN Łukasz Porębski Lukasz.Porebski@polsl.pl
Centrum Popularyzacji Nauki (RJO7-CPN) RJO7-CPN Tomasz Zieliński Tomasz.Zielinski@polsl.pl
Centrum Popularyzacji Nauki (RJO7-CPN) RJO7-CPN Aleksandra Ziembińska-Buczyńska Aleksandra.Ziembinska-Buczynska@polsl.pl
Centrum Zdalnej Edukacji (RJO8-CZE) RJO8-CZE Piotr Kłosowski Piotr.Klosowski@polsl.pl
Centrum Biotechnologii (RJO11-CB) RJO11-CB Damian Borys Damian.Borys@polsl.pl
Centrum Biotechnologii (RJO11-CB) RJO11-CB Jarosław Homa Jaroslaw.Homa@polsl.pl
Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych (RJO13-MCBI) RJO13 Michał Mirocha Michal.Mirocha@polsl.pl
Centrum Komputerowe (RJU1-CK) RJU1-CK Maciej Mendyk Maciej.Mendyk@polsl.pl
Centrum Edukacyjno-Kongresowe (RJU2-CEK) RJU2-CEK Krzysztof Gawryś Krzysztof.Gawrys@polsl.pl
Centrum Nowych Technologii (RJU3-CNT) RJU3-CNT Roman Kmieciak Roman.Kmieciak@polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Administracja Andrzej Chałubiec Andrzej.Chalubiec@polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Administracja Mieczysław Chałubiec Mieczyslaw.Chalubiec@polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Alaska Paweł Kocot pawekoc212@student.polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Asystent Piotr Kałużyński Piotr.Kaluzynski@polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Asystent administracja Tomasz Rycyk Tomasz.Rycyk@polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Babilon Lidia Chwalińska Lidia.Chwalinska@polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Babilon Karolina Ryszka karorys121@student.polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Barbara Kacper Bochenko kacpboc151@student.polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Elektron Andrzej Tenus andrten663@student.polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Innowacja Jeremiasz Sym jeremiasz.sym@polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Karlik Krzysztof Heczko krzyhec387@student.polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Karolinka Konrad Górski konrgor572@student.polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Karolinka Ziemowit Woźnikowski ziemwoz197@student.polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:OKS Innowacja Jeremiasz Sym jeremiasz.sym@polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Ondraszek Marek Pospiech marepos919@student.polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Piast Andrzej Chałubiec Andrzej.Chalubiec@polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Rzepicha Marek Pospiech marepos919@student.polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Sezam Mieczysław Chałubiec Mieczyslaw.Chalubiec@polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Solaris Zbigniew Adamski zbigada503@student.polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Solaris Kacper Bochenko kacpboc151@student.polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Solaris-AKK Zbigniew Adamski zbigada503@student.polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Strzecha Mieczysław Chałubiec Mieczyslaw.Chalubiec@polsl.pl
Administracja Osiedla Studenckiego (RJU4-AOS) RJU4-AOS:Ziemowit Piotr Kałużyński Piotr.Kaluzynski@polsl.pl
Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko" (RJU5-CKS) RJU5-CKS:Administracja Michał Mirocha Michal.Mirocha@polsl.pl
Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko" (RJU5-CKS) RJU5-CKS:Konferencje Katarzyna Jankowska Katarzyna.Jankowska@polsl.pl
Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko" (RJU5-CKS) RJU5-CKS:UZSS Adam Stanek adamsta220@student.polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI Tomasz Dubiński Tomasz.Dubinski@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI-SIW Marek Gaweł Marek.Gawel@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI-SIW Joanna Kulik Joanna.Kulik@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI-SIW Łukasz Porębski Lukasz.Porebski@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI: Baza Transportu Marek Gaweł Marek.Gawel@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI: Klub Malucha Marek Gaweł Marek.Gawel@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI: Klub Pracownika Marek Gaweł Marek.Gawel@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI: ZSI Dariusz Serafin Dariusz.Serafin@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI:ADFS Tomasz Dubiński Tomasz.Dubinski@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI:Fotowoltaika Tomasz Dubiński Tomasz.Dubinski@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI:Lex Tomasz Dubiński Tomasz.Dubinski@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI:SIW Marek Gaweł Marek.Gawel@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI:Sekcja Łączności Janusz Borowski Janusz.Borowski@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI:VDI Marek Gaweł Marek.Gawel@polsl.pl
Centrum Informatyczne (RN4-CI) RN4-CI:serw Tomasz Dubiński Tomasz.Dubinski@polsl.pl
Biuro Karier Studenckich (RO4-BKS) RO4-BKS Tomasz Rycyk Tomasz.Rycyk@polsl.pl
Biuro ds. Obronnych (RO5-BOB) RO5-BOB + RR7-POIN Tomasz Rycyk Tomasz.Rycyk@polsl.pl
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (RR3-IBHP) RR3-IBHP Michał Mirocha Michal.Mirocha@polsl.pl
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (RR7-POIN) RO5-BOB + RR7-POIN Tomasz Rycyk Tomasz.Rycyk@polsl.pl
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ‣ Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki (RAU13-KTiT) RAU13-KTiT Marcin Kucharczyk Marcin.Kucharczyk@polsl.pl
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ‣ Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki (RAU13-KTiT) RAU13-KTiT Piotr Kłosowski Piotr.Klosowski@polsl.pl
Wydział Architektury (RAr) RAr Mirosław Rogula Miroslaw.Rogula@polsl.pl
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu) RAu Sławomir Bednarz Slawomir.Bednarz@polsl.pl
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu) RAu Edward Szumiński Edward.Szuminski@polsl.pl
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu) RAu Witold Warzecha Witold.Warzecha@polsl.pl
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu) RAu Wojciech Wojtowicz Wojciech.Wojtowicz@polsl.pl
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu) RAu:ALO Edward Szumiński Edward.Szuminski@polsl.pl
Wydział Budownictwa (RB) RB Jacek Staszkiewicz Jacek.Staszkiewicz@polsl.pl
Wydział Chemiczny (RCh) RCh Jacek Kocurek Jacek.Kocurek@polsl.pl
Wydział Elektryczny (RE) RE0 Wiesław Merten Wieslaw.Merten@polsl.pl
Wydział Elektryczny (RE) RE0 Michał Talaga Michal.Talaga@polsl.pl
Wydział Elektryczny ‣ Katedra Elektroenergetyki i Sterowania Układów (RE1) RE1 Michał Szewczyk Michal.Szewczyk@polsl.pl
Wydział Elektryczny ‣ Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki (RE2) RE2 Beata Krupanek Beata.Krupanek@polsl.pl
Wydział Elektryczny ‣ Katedra Elektrotechniki i Informatyki (RE3) RE3 Wiesław Merten Wieslaw.Merten@polsl.pl
Wydział Elektryczny ‣ Katedra Elektrotechniki i Informatyki (RE3) RE3 Michał Talaga Michal.Talaga@polsl.pl
Wydział Elektryczny ‣ Katedra Optoelektroniki (RE4) RE4 Cuma Tyszkiewicz Cuma.Tyszkiewicz@polsl.pl
Wydział Elektryczny ‣ Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (RE5) RE5 Zygmunt Kawa Zygmunt.Kawa@polsl.pl
Wydział Elektryczny ‣ Katedra Mechatroniki (RE6) RE6 Grzegorz Kłapyta Grzegorz.Klapyta@polsl.pl
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezp. i Automatyki Przemysł. (RG) RG0 Władysław Gluza Wladyslaw.Gluza@polsl.pl
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezp. i Automatyki Przemysł. (RG) RG1 Władysław Gluza Wladyslaw.Gluza@polsl.pl
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezp. i Automatyki Przemysł. (RG) RG1:HalaTech Władysław Gluza Wladyslaw.Gluza@polsl.pl
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezp. i Automatyki Przemysł. (RG) RG:RG0+RG1+RG1:HalaTech Artur Dylong Artur.Dylong@polsl.pl
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezp. i Automatyki Przemysł. (RG) RG:RG0+RG1+RG1:HalaTech Anna Manowska Anna.Manowska@polsl.pl
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezp. i Automatyki Przemysł. (RG) RG:RG4 Marek Jendryś Marek.Jendrys@polsl.pl
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezp. i Automatyki Przemysł. (RG) RG:RG5 Zdzisław Adamczyk Zdzislaw.Adamczyk@polsl.pl
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezp. i Automatyki Przemysł. (RG) RG:RG5 Joanna Komorek Joanna.Komorek@polsl.pl
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej ‣ Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa (RG2) RG2 Michał Stawowiak Michal.Stawowiak@polsl.pl
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej ‣ Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa (RG3) RG3 Anna Manowska Anna.Manowska@polsl.pl
Wydział Inżynierii Biomedycznej (RIB) RIB Witold Warzecha Witold.Warzecha@polsl.pl
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (RIBEK) RIBEK Bogdan Kubik Bogdan.Kubik@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (RIE) RIE Andrzej Sachajdak Andrzej.Sachajdak@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (RIE) RIE Piotr Andrzej Zarychta Piotr.A.Zarychta@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Dziekanat (RIE0) RIE0 Piotr Andrzej Zarychta Piotr.A.Zarychta@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania (RIE1) RIE1 Wojciech Kierat Wojciech.Kierat@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania (RIE1) RIE1:Ko Piotr Koper Piotr.Koper@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Ochrony Powietrza (RIE2) RIE2 Walter Mucha Walter.Mucha@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów (RIE3) RIE3 Mohamed Alwaeli Mohamed.Alwaeli@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów (RIE3) RIE3:CNT Mohamed Alwaeli Mohamed.Alwaeli@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Inżynierii Wody i Ścieków (RIE4) RIE4 Światosław Krzeszowski Swiatoslaw.Krzeszowski@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (RIE5) RIE5 Mirosław Majkut Miroslaw.Majkut@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (RIE5) RIE5 Krystian Smołka Krystian.Smolka@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (RIE5) RIE5:HMC CNT Krystian Smołka Krystian.Smolka@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (RIE5) RIE5:LOKOMOBILA Krystian Smołka Krystian.Smolka@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (RIE5) RIE5:RW Robert Wejkowski Robert.Wejkowski@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Techniki Cieplnej (RIE6) RIE6 Michał Chabiński Michal.Chabinski@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Techniki Cieplnej (RIE6) RIE6 Arkadiusz Ryfa Arkadiusz.Ryfa@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Techniki Cieplnej (RIE6) RIE6 Andrzej Sachajdak Andrzej.Sachajdak@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Biotechnologii Środowiskowej (RIE7) RIE8 Lesław Płonka Leslaw.Plonka@polsl.pl
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ‣ Katedra Biotechnologii Środowiskowej (RIE7) RIE8 Mariusz Tomaszewski Mariusz.Tomaszewski@polsl.pl
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne (RIF) RIF Grzegorz Kazanowski Grzegorz.Kazanowski@polsl.pl
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne (RIF) RIF Maciej Krzywiecki Maciej.Krzywiecki@polsl.pl
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne (RIF) RIF:WB Grzegorz Kazanowski Grzegorz.Kazanowski@polsl.pl
Wydział Inżynierii Materiałowej (RM) RM Joanna Lisok Joanna.Lisok@polsl.pl
Wydział Inżynierii Materiałowej (RM) RM Adrian Smagór Adrian.Smagor@polsl.pl
Wydział Matematyki Stosowanej (RMS) RMS Ewelina Domalik ewelina.domalik@polsl.pl
Wydział Matematyki Stosowanej (RMS) RMS Karol Profus Karol.Profus@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT) RMT Jacek Zacłona Jacek.Zaclona@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT) RMT0 Grzegorz Krawczyk Grzegorz.Krawczyk@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT) RMT0 Jacek Zacłona Jacek.Zaclona@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT) RMT:CNT Grzegorz Krawczyk Grzegorz.Krawczyk@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT) RMT:CNT Jacek Zacłona Jacek.Zaclona@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny ‣ Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych (RMT1) RMT1 Jacek Zacłona Jacek.Zaclona@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny ‣ Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW (RMT2) RMT2 Andrzej Baier Andrzej.Baier@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny ‣ Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW (RMT2) RMT2 Przemysław Hryniewicz przemyslaw.hryniewicz@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny ‣ Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (RMT3) RMT3 Paweł Bachorz Pawel.Bachorz@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny ‣ Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (RMT4) RMT4 Grzegorz Kokot Grzegorz.Kokot@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny ‣ Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (RMT4) RMT4 Wacław Kuś Waclaw.Kus@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny ‣ Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (RMT4) RMT4:W Maciej Wesołowski Maciej.Wesolowski@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny ‣ Katedra Spawalnictwa (RMT5) RMT5 Tomasz Kik Tomasz.Kik@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny ‣ Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn (RMT6) RMT6 Daniel Pająk daniel.pajak@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny ‣ Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn (RMT6) RMT6 Krzysztof Psiuk Krzysztof.Psiuk@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny ‣ Katedra Budowy Maszyn (RMT7) RMT7 Arkadiusz Kolka Arkadiusz.Kolka@polsl.pl
Wydział Mechaniczny Technologiczny ‣ Katedra Odlewnictwa (RMT8) RMT8 Dariusz Bartocha Dariusz.Bartocha@polsl.pl
Wydział Organizacji i Zarządzania (ROZ) ROZ Piotr Janke Piotr.Janke@polsl.pl
Wydział Organizacji i Zarządzania (ROZ) ROZ Jarosław Karcewicz Jaroslaw.Karcewicz@polsl.pl
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej (RT) RT Szymon Surma Szymon.Surma@polsl.pl
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej (RT) RT Andrzej Trzaska Andrzej.Trzaska@polsl.pl